Make your own free website on Tripod.com
Ferskvannsfisker
Harr
Home | "Tinnsjøormen" | Grundling | Bekkeniøye | Brasme | Karpe | Krøkle | Lake | Laks | Laue | Mort | Røye | Sik | Solabbor | Stam | Sørv | Suter | Ørekyt | Ørret | Ål | Vederbuk | Lagesild | Hvitfinnet steinulke | Steinsmett | Stingsild | GJESTEBOK | Dvergmalle | Flire | Gjedde | Gullbust | Gjørs | Harr | Hork | Karuss | Asp | Abbor

(Thymallus thymallus)

Harr er en vakker laksefisk som finnes i den gamle verdens arktiske og tempererte områder; en nærstående art, T. arcticus, forekommer i den nye verden. Det latinske navnet henspiller på kjøttets milde timianlukt. I kroppsbygningen minner den om en ørret, men ryggfinnen er meget stor. Fargen varierer en del da ryggen kan være grønnlig, blålig eller askegrå med sølvaktige sider, som av og til har et gulskjær, og med uregelmessige svarte flekker og vannrette mørkegule striper. I gytetiden har kroppen et grønngult skjær, og ryggfinner, gattfinner og halefinne er mørkt purpurrøde. Ungfiskene svømmer i stimer, mens de voksne fiskene holder seg for seg selv. Harren er hovedsakelig en elvefisk som hos oss finnes i Lågen, Rauma, Glomma, Trysilelva og noen vann i grensestrøkene nord til Finnmark, hvor den er særlig vanlig. Den ser ut til å unngå store sjøer og dammer. Harren er svært følsom overfor forurensninger. Den lever av innsekter, mark og snegler og blir opptil 50 cm lang og 3,5 kg, men er som oftest betydelig mindre. Den er en sky fisk med bløt munn, og er ikke lett å fange. Det foregår et vesentlig sportsfiske etter harr med flue eller mark. Harren, den eneste av våre laksefisker som er vårgyter, gyter på grunt vann, som regel i elver, den graver eggene ned i sand eller grus. Den kan bli opptil 14 år gammel. 

harr.jpg