Make your own free website on Tripod.com
Ferskvannsfisker
Hork
Home | "Tinnsjøormen" | Grundling | Bekkeniøye | Brasme | Karpe | Krøkle | Lake | Laks | Laue | Mort | Røye | Sik | Solabbor | Stam | Sørv | Suter | Ørekyt | Ørret | Ål | Vederbuk | Lagesild | Hvitfinnet steinulke | Steinsmett | Stingsild | GJESTEBOK | Dvergmalle | Flire | Gjedde | Gullbust | Gjørs | Harr | Hork | Karuss | Asp | Abbor

(Acerina cernua)

Hork er en liten abborfisk som finnes i sjøer og elver i Europa, i Norge finnes i de sørøstlige delene av landet nordover til Mjøsa. Horken er en mindre slektning av vanlig abbor, Perca fluviatilis, og blir opptil 23 cm lang. Den er vidt utbredt i Nord- og Mellom-Europa, og den finnes også i det sørøstligste og det mellomste England. Horken ligner på abboren, men det er ikke et så tydelig skille mellom de piggete og bløte delene av ryggfinnen. Kroppen, som er slankere enn abborens, er olivengrønn til brungrønn og med uregelmessige mørke flekker. Hork er en utmerket matfisk og blir i Tyskland brukt til fiskesuppe. Det påstås at fiskere i Østersjøen banker i båtsiden når de vil lokke til seg hork. Horken er ingen populær ferskvannsfisk hos oss. med de kraftige piggene på gjellelokket og forgjellelokket blir det et svare strev med å vikle den ut av garn som den har satt seg fast i. 

hork.jpg