Make your own free website on Tripod.com
Ferskvannsfisker
Krøkle
Home | "Tinnsjøormen" | Grundling | Bekkeniøye | Brasme | Karpe | Krøkle | Lake | Laks | Laue | Mort | Røye | Sik | Solabbor | Stam | Sørv | Suter | Ørekyt | Ørret | Ål | Vederbuk | Lagesild | Hvitfinnet steinulke | Steinsmett | Stingsild | GJESTEBOK | Dvergmalle | Flire | Gjedde | Gullbust | Gjørs | Harr | Hork | Karuss | Asp | Abbor

(Osmerus eperlanus)

Krøkle er små ferskvanns- og brakkvannsfisker som særlig holder til i elvemunninger, de er beslektet med laksene. I alt jkenner man ca. 10 arter, de fleste under 20 cm lange, som alle hører hjemme på den nordlige halvkule. Krøkle er en langstrakt fisk med sammentrykt kropp som minner litt om en liten ørret. Kroppen er sølvglinsende, og det er et blågrønt skjær på finnene. Krøkla har en liten fettfinne og kort sidelinje som ikke når lenger bakover enn brystfinnene. Munnen er stor og på kjevene sitter mange små tenner. Dessuten er det koniske tenner oppe i ganen og flere lange, hoggtannlignende tenner på tungespissen. Krøkla lever i store stimer i elvemunninger og kystfarvann i Europa. De er anadrome fisker, dvs. at de svømmer opp i ferskvann for å gyte. Krøkla lever som brakkvannsfisk i den indre delen av Østersjøen. I Norge er den ferskvannsfisk i lavereliggende strøk i den sørøstlige delen av landet og finnes vestover til Tyrifjorden og Nordsjø. I store sjøer, f.eks. Mjøsa, lever den på forholdsvis dypt vann. Den finnes ved utløpene av Glomma og Drammenselva, men også i mer salt vann i Oslofjorden. Den kan bli 25-30 cm lang og har en karakteristisk lukt som minner om råtne agurker. Både ferskvannsformen og brakkvannsformen gyter på grunt vann om våren. Kjønnsmodningen inntreffer ved tre-årsalderen. Krøkla lever av småkreps som driver fritt i vannet, og viker heller ikke av veien for å sette i seg egne artsfrender. Krøklene viktig føde for en lang rekke fiskearter. Krøklene brukes mye som agnfisk, men neppe som matfisk hos oss, kanskje først og fremst på grunn av den uappetittelige lukten. Gourmeter mener imidlertidig at krøkle er en stor delikatesse, men at den bør spises innen en time etter at den er fanget, og at den bør ikke skylles, men stekes lett eller grilles.

krkle.jpg