Make your own free website on Tripod.com
Ferskvannsfisker

Rødgjellet solabbor

Home | "Tinnsjøormen" | Grundling | Bekkeniøye | Brasme | Karpe | Krøkle | Lake | Laks | Laue | Mort | Røye | Sik | Solabbor | Stam | Sørv | Suter | Ørekyt | Ørret | Ål | Vederbuk | Lagesild | Hvitfinnet steinulke | Steinsmett | Stingsild | GJESTEBOK | Dvergmalle | Flire | Gjedde | Gullbust | Gjørs | Harr | Hork | Karuss | Asp | Abbor

(Lepomis gibbosus)

Rødgjellet solabbor er en ferskvannsfisk som hører til familien (centrarchidae) i ordenen Perciformes. Solabborens naturlige utbredelse er i den nordøstlige delen av Nord-Amerika, men den har også blitt introdusert i mange steder her i Europa, her i Norge finnes den bare i Einedammen i Asker. Solabboren blir vanligvis ikke lengre enn 15-20 cm, men kan bli større under optimale forhold. Den har en meget høy kroppsform med mange fine farger på siden, og like bak gjellelokket er det en svart flekk. Solabboren foretrekker uklart vann med mange gjemmesteder som for eksempel røtter og diverse planter. De trives best i vanntemperaturer på 4-22°C, de er aktive om dagen og ligger rolig på bunnen om natta. De yngler ofte og ligger lavt på næringskjeden. De spiser alle slags insekter, mygglarver, krepsdyr  og fiskeyngel både fra sin egen art og andre fiskeyngel. Det er en ganske aggressiv fisk og den kan ødelegge for andre fisker ved å spise yngel, egg og skade større fisker. Solabboren blir kjønnsmoden etter to år. Hannen bygger reir på bunnen sent på våren. Hannen jager flere hunner inn i reiret over flere dager. Hannen vokter eggene til de klekker noen få dager senere, den fortsetter å vokte etter de har klekket i en uke eller to. Solabbor er en fin matfisk. Den spiser hele dagen og fanges lett med levende agn, de er noen skikkelige fightere når du først får den på kroken.

rdgjelletsolabbor.jpg