Make your own free website on Tripod.com
Ferskvannsfisker
Vederbuk
Home | "Tinnsjøormen" | Grundling | Bekkeniøye | Brasme | Karpe | Krøkle | Lake | Laks | Laue | Mort | Røye | Sik | Solabbor | Stam | Sørv | Suter | Ørekyt | Ørret | Ål | Vederbuk | Lagesild | Hvitfinnet steinulke | Steinsmett | Stingsild | GJESTEBOK | Dvergmalle | Flire | Gjedde | Gullbust | Gjørs | Harr | Hork | Karuss | Asp | Abbor

(Leuciscus idus)

Vederbuk er en stor karpefisk som kan kjennes på sine gule øyne, og at det er så mange skjell (55-61) langs sidelinjen. Buk- og gattfinne er røde. Vederbuken kan bli 60 cm lang og veie 4 kg. Den er utbredt fra Nordvest-Europa østover til Sibir. Her i landet finnes den i de sørøstlige deler, bl.a. i Glomma til Braskereidfossen, i Lågen til et stykke overfor Mjøsa, og i noen vann vestover til Eidanger. Den kan også gå ut i brakkvann, f.eks. ved munningen av Glomma. Vederbuken er en vandrefisk som fra brakkvann eller innsjøer går oppover i rennende vann for å gyte i mars-april. Vederbuken er flere steder, f.eks. i de nordlige deler av Russland, gjenstand for et betydelig fiske med not og garn, men mange steder er vederbuken gått tilbake i antall på grunn av forurensning og overbeskattning. Den er også vanlig i Mjøsa, og årsfangsten har gått opp i 2000-3000 kg. En gul varietet, gullvederbuk, som ligner noe på gullfisk, holdes som prydfisk i dammer og akvarier. Den er også innført og satt ut i Norge.

vederbuk.jpg