Make your own free website on Tripod.com
Ferskvannsfisker
Hvitfinnet steinulke
Home | "Tinnsjøormen" | Grundling | Bekkeniøye | Brasme | Karpe | Krøkle | Lake | Laks | Laue | Mort | Røye | Sik | Solabbor | Stam | Sørv | Suter | Ørekyt | Ørret | Ål | Vederbuk | Lagesild | Hvitfinnet steinulke | Steinsmett | Stingsild | GJESTEBOK | Dvergmalle | Flire | Gjedde | Gullbust | Gjørs | Harr | Hork | Karuss | Asp | Abbor

(Cottus gobio)

Steinulkene er små ferskvannsfisker som holder til ved bunnen. Hodet er bredt og flatt. De to artene ligner hverandre, men den hvitfinnede steinulka kan kjennes på at bukfinnene er nesten helt hvite. Den hvitfinnede steinulka er aktiv om natten og ligger i skjul om dagen. Den foretrekker kjølig, oksygenrikt vann, enten i elver eller og bekker eller i brenningssonen i klare innsjøer, og lever av insekter og noe egg og yngel av fisk. Eggene som legges på bunnen i en grop eller mellom steiner, voktes av hannen som sperrer ut gjellelokkene som trusselatferd mot eventuelle inntrengere. Den hvitfinnede steinulka er utbredt over det meste av Europa og østover til Sibir. Hos oss er den funnet i grensesrtøkene i Østfold.

hvitfinnetsteinulke.jpg