Make your own free website on Tripod.com
Ferskvannsfisker
Steinsmett
Home | "Tinnsjøormen" | Grundling | Bekkeniøye | Brasme | Karpe | Krøkle | Lake | Laks | Laue | Mort | Røye | Sik | Solabbor | Stam | Sørv | Suter | Ørekyt | Ørret | Ål | Vederbuk | Lagesild | Hvitfinnet steinulke | Steinsmett | Stingsild | GJESTEBOK | Dvergmalle | Flire | Gjedde | Gullbust | Gjørs | Harr | Hork | Karuss | Asp | Abbor

(Cottus poecilupus)

En ulke som lever i ferskvann. Hodet er bredt og flatt, og ryggen er grå eller brungrønn med mørke bånd og flekker. Steinsmetten blir ikke mer enn 9cm lang og holder til på grunt vann  i innsjøer og elver, hvor den gjemmer seg imellom og under steiner o.l. Den lever av mindre bunndyr og tar kanskje også rogn og yngel av fisk. Steinsmetten er utbredt fra Nord-Europa østover til Amur. Hos oss finnes den på Østlandet nord til Røros og i Signadalselva i Troms. Den er flink til å ta seg fram mot strømmen , og den kan derfor Finnes høyt oppe i vassdragene. Den brukes endel som agnfisk.

steinsmett.jpg