Make your own free website on Tripod.com
Ferskvannsfisker
Grundling
Home | "Tinnsjøormen" | Grundling | Bekkeniøye | Brasme | Karpe | Krøkle | Lake | Laks | Laue | Mort | Røye | Sik | Solabbor | Stam | Sørv | Suter | Ørekyt | Ørret | Ål | Vederbuk | Lagesild | Hvitfinnet steinulke | Steinsmett | Stingsild | GJESTEBOK | Dvergmalle | Flire | Gjedde | Gullbust | Gjørs | Harr | Hork | Karuss | Asp | Abbor

(Gobio gobio)

Grundling er en liten karpefisk som er vanlig i elver i Storbritannia og Nord-Europa. Den er også vanlig i Sør-Sverige og forekommer i Jylland, her i Norge finnes den i hele Numedalslågen. Grundlingen har nesten rund kroppsform, butt snute og to skjeggtråder omkring munnen. Kroppen er grågrønn med mørke flekker som går over i en sølvaktig farge, og det er et rødlig skjær på buken. Den finnes i sjøer, elver og bekker, og foretrekker klart vann med sand- eller grus- bunn. Grundling svømmer i stimer og er lett å fange ved å rote opp elvebunnen og vente på at fisken begynner å undersøke forstyrrelsen. Grundlingen blir opptil 15 cm lang og er en god matfisk.

grundling.jpg