Make your own free website on Tripod.com
Ferskvannsfisker
"Tinnsjøormen"
Home | "Tinnsjøormen" | Grundling | Bekkeniøye | Brasme | Karpe | Krøkle | Lake | Laks | Laue | Mort | Røye | Sik | Solabbor | Stam | Sørv | Suter | Ørekyt | Ørret | Ål | Vederbuk | Lagesild | Hvitfinnet steinulke | Steinsmett | Stingsild | GJESTEBOK | Dvergmalle | Flire | Gjedde | Gullbust | Gjørs | Harr | Hork | Karuss | Asp | Abbor

Ikke noe latinsk navn ennå

Den såkalte "Tinnsjøormen" ble funnet i April i 2005 på 430 meters dyp i Tinnsjøen i Telemark. Fisken er helt hvit, nesten gjennomsiktig og hører til i laksefamilien. Den blir opptil 15 cm lang og er helt blind og har ikke svømmeblære.

tinnsjoormen.jpg