Make your own free website on Tripod.com
Ferskvannsfisker
Flire
Home | "Tinnsjøormen" | Grundling | Bekkeniøye | Brasme | Karpe | Krøkle | Lake | Laks | Laue | Mort | Røye | Sik | Solabbor | Stam | Sørv | Suter | Ørekyt | Ørret | Ål | Vederbuk | Lagesild | Hvitfinnet steinulke | Steinsmett | Stingsild | GJESTEBOK | Dvergmalle | Flire | Gjedde | Gullbust | Gjørs | Harr | Hork | Karuss | Asp | Abbor

(Blicca bjoerkna)

Flire er en liten karpefisk som finnes i Nord- og mellom Mellom-Europa, i Norge bare i de sørøstligste delene av landet. Den ligner på brasme, men kroppen er hard og mindre slimete. Dessuten har flire bare 19-24 forgreinede stråler i gattfinnen, mens det er 23-29 hos brasme, og den er en mer sølvaktig fisk med rødlige flekker på hodet og ved basis av bryst- og bukfinnene. De to artene krysser seg ofte med hverandre. Fliren kan bli ca. 40 cm lang. Den har en liten interesse som sportsfisk og brukes sjelden til mat.

flire.jpg