Make your own free website on Tripod.com
Ferskvannsfisker
Gjørs
Home | "Tinnsjøormen" | Grundling | Bekkeniøye | Brasme | Karpe | Krøkle | Lake | Laks | Laue | Mort | Røye | Sik | Solabbor | Stam | Sørv | Suter | Ørekyt | Ørret | Ål | Vederbuk | Lagesild | Hvitfinnet steinulke | Steinsmett | Stingsild | GJESTEBOK | Dvergmalle | Flire | Gjedde | Gullbust | Gjørs | Harr | Hork | Karuss | Asp | Abbor

(Stizostedion lucioperca)

Vanlig gjørs, S.lucioperca, som er den eneste arten som finnes i Norge, er mer langstrakt enn abbor, og er utbredt fra mellom-Europa til det sørlige Skandinavia. I Norge finnes den i Tista til Femsjøen, i Vannsjø ved Moss og i Glomma nord til Øyeren. Gjørs er innført i Sør-England. Det er også en stamme i de baltiske områder som holder seg i laguner om vinteren. Gjørs har to ryggfinner, den første med skarpe finnestråler. I munnen er det sterke tenner som minner om hjørnetenner, og mellom disse en mengde småtenner. Ryggen og sidene er grågrønne med loddrette mørke striper hos ungfisker, og det er horisontale rekker med mørke flekker på de to ryggfinnene. Ungfiskene lever av små vanninnsekter og krepsdyr, mens voksne fisker er grådige rovfisker som hovedsaklig spiser fisk. Gjørs blir opptil 120 cm lang og har da en vekt på ca. 10 kg. Den er en god matfisk.

gjrs.jpg