Make your own free website on Tripod.com
Ferskvannsfisker
Home | "Tinnsjøormen" | Grundling | Bekkeniøye | Brasme | Karpe | Krøkle | Lake | Laks | Laue | Mort | Røye | Sik | Solabbor | Stam | Sørv | Suter | Ørekyt | Ørret | Ål | Vederbuk | Lagesild | Hvitfinnet steinulke | Steinsmett | Stingsild | GJESTEBOK | Dvergmalle | Flire | Gjedde | Gullbust | Gjørs | Harr | Hork | Karuss | Asp | Abbor

Hovedside

Dette er en nettside om ferskvannsfisker i Norge, her finner du både fakta, bilder og du kan spørre om nesten alt mulig.

Forum

Bare spør om dere synes det er noe som mangler.