Make your own free website on Tripod.com
Ferskvannsfisker
Abbor
Home | "Tinnsjøormen" | Grundling | Bekkeniøye | Brasme | Karpe | Krøkle | Lake | Laks | Laue | Mort | Røye | Sik | Solabbor | Stam | Sørv | Suter | Ørekyt | Ørret | Ål | Vederbuk | Lagesild | Hvitfinnet steinulke | Steinsmett | Stingsild | GJESTEBOK | Dvergmalle | Flire | Gjedde | Gullbust | Gjørs | Harr | Hork | Karuss | Asp | Abbor

(Perca fluviatilis))

Abbor (Perca fluviatilis) er en rovfisk i abborfamilien, kan bli inntil ca 50 cm lang og veie opptil ca 3,5 kg. I Norge finnes den på Sørlandet, Østlandet og i Finnmark.Abboren blir vanligvis 15-25 cm lang og veier ca 50-150 gram. Enkelte eksemplarer kan bli betydelig større, lengder opp til 35 cm og vekt opp til 1 kg er ikke uvanlig. Større abborer enn 1 kg er sjelden, men forekommer. Norsk sportsfiskerekord er 3,1 kg. Den største abboren som er registrert er sannsynligvis en finsk abbor på 3,6 kg. Det er hunnen som blir størst, hannen blir sjelden tyngre enn 300 gram.Abborens ryggfinne er ensfarget unntatt de to-tre svarte segmentene helt bakerst. Ryggfinnens taggete stråler står i forbindelse med giftkjertler hvis gift også kan være mildt irriterende for menneskehud. Abboren har ikke tenner, bare en skarp gom.Abboren spiser kun animalsk føde, og dietten endres etterhvert som abboren vokser. Det første året, eller fram til den er ca 5 cm lang spiser den mest dyreplankton. Deretter begynner den å spise ulike bunndyr, og fra den er ca 15 cm går den over til å spise småfisk, artsfrender inkludert.Abboren liker seg best der det er vannplanter eller sunkne trær hvor den kan finne gjemmesteder. Småabbor går helst i stim når de jakter på mat, mens større fisk lever oftere ensomme eller går sammen med bare noen få andre individer av samme størrelse på jakt etter mat. Abboren er mest aktiv om dagen.Abboren blir kjønnsmoden i 2-4 års-alderen. Da er den gjerne 10-15 cm lang. Hannene blir normalt kjønnsmodne 1-2 år tidligere enn hunnene. Abboren gyter om våren, etter at isen har gått. Den gyter helst på relativt grunt vann. Eggene er kapslet inn i et gelèlignende stoff, slik at de henger sammen i en lang remse som henger seg fast i siv og andre planter. Normalt klekkes eggene ca 1-2 uker etter gyting, men hvis det er varmt i vannet, dvs 10-15 grader, klekkes de etter omtrent 1 uke.Abboren er utbredt over hele Europa nord for Alpene, og i Russland helt øst til elvene Lena og Kolyma i Sibir. I Norge har den to utbredelsesområder, ett i Troms og Finnmark, og ett på østlandet. Utbredelsesområdet på østlandet strekker seg fra Lindesnes til Sør-Trøndelag. Den finnes også i enkelte vann i Nordland.

 

abbor.jpg