Make your own free website on Tripod.com
Ferskvannsfisker
Dvergmalle
Home | "Tinnsjøormen" | Grundling | Bekkeniøye | Brasme | Karpe | Krøkle | Lake | Laks | Laue | Mort | Røye | Sik | Solabbor | Stam | Sørv | Suter | Ørekyt | Ørret | Ål | Vederbuk | Lagesild | Hvitfinnet steinulke | Steinsmett | Stingsild | GJESTEBOK | Dvergmalle | Flire | Gjedde | Gullbust | Gjørs | Harr | Hork | Karuss | Asp | Abbor

(Ictalurus nebulosus)

Dvergmallen kommer opprinnelig fra nord-Amerika og har blitt brakt til europa. Rundt 1890 ble den satt ut i Drengsrudvannet i Asker i akershus, den har senere blitt satt ut i Semsvannet ca 3 km nord for Drengsrudvannene. Den holder til i sakte rennende vann eller stillestående innsjøer, dammer etc. Dvergmallen er en bunnlevende fisk og er nattaktiv, det gjør at den er vanskelig å få tak i på dagen. Gytetiden foregår fra april til juli når temperaturen ligger på rundt 18-20°C, parene lager et reir på overgrodde grunner/groper som hunnen legger sine 1000-13000 kremfargede egg. De fortsetter å bruke det samme reiret i framtidige generasjoner. Eggene klekkes etter ca 8 dager, foreldrene passer på ungene helt til de kan svømme. Når de er små spiser de hovedsakelig skalldyr, insektslarver og delvis planter. Eldre fisker spiser egg, yngel, småfisk og muslinger/snegler .Dvergmallen blir kjønnsmoden ved 2-3 år, og kan bli opptil 8 år gammel. Her i Norge blir   den vanligvis opptil 33cm og mellom 200-500g. Den har 8 føletråder, 4 over og 4 under, som den bruker til å finne mat å bunnen.

dvergmalle.jpg