Make your own free website on Tripod.com
Ferskvannsfisker
Gullbust
Home | "Tinnsjøormen" | Grundling | Bekkeniøye | Brasme | Karpe | Krøkle | Lake | Laks | Laue | Mort | Røye | Sik | Solabbor | Stam | Sørv | Suter | Ørekyt | Ørret | Ål | Vederbuk | Lagesild | Hvitfinnet steinulke | Steinsmett | Stingsild | GJESTEBOK | Dvergmalle | Flire | Gjedde | Gullbust | Gjørs | Harr | Hork | Karuss | Asp | Abbor

(Leuciscus leuciscus)

Gullbust er en liten karpefisk som er vanlig i de engelske elver og på det Europeiske kontinent. I Norge finnes den bare enkelte steder på Østlandet: i Numedalslågen, nedre deler av Drammenselva, Aulielva og muligens i Lundevann i Eidanger. Kroppen er sølvaktig med mørk rygg. De nederste finnene har ofte et gult eller oransje skjær. Gullbusten kan bli opptil 40 cm lang og identifiseres på de konkave kantene av rygg- og gattfinnene, mens stam har svakt konvekse kanter på disse finnene. Gullbust svømmer i stimer, som regel nær vannflaten hvor den lever av flygende innsekter så vel som innsektlarver, ormer og snegler.

gullbust.jpg