Make your own free website on Tripod.com
Ferskvannsfisker
Stam
Home | "Tinnsjøormen" | Grundling | Bekkeniøye | Brasme | Karpe | Krøkle | Lake | Laks | Laue | Mort | Røye | Sik | Solabbor | Stam | Sørv | Suter | Ørekyt | Ørret | Ål | Vederbuk | Lagesild | Hvitfinnet steinulke | Steinsmett | Stingsild | GJESTEBOK | Dvergmalle | Flire | Gjedde | Gullbust | Gjørs | Harr | Hork | Karuss | Asp | Abbor

(Leuciscus cephalus)

Stam er en opptil 60 cm lang karpefisk som er utbredt i Sør.Skandinavia, Sør.Finnland, Storbritannia, Mellom- og Sør-Europa og østover til Det Kaspiske hav og Lilleasia. Stammen har en begrenset utbredelse hos oss og finnes bare i nedre del av Tista, iGlomma opp til Øyeren, i Drammenselva til hellefossen og i brakkvann ved elvemunningene. Dette tyder på at den er en av våre seneste innvandrerne blant våre ferskvannsfisker. Lokale navn er buk, årbuk, rødfjering og skal eller skalle. Ryggen er mørkt olivengrønn, mens undersiden er sølvglinsende med gult skjær. Bukfinnene og gattfinnen er rødlige, mens de andre finnene er mørke. Stam skiller seg fra våre andre karpefisker ved at ytterkanten av gattfinnen er avrundet. Skjellene er store med svarte kanter. Stam er neppe tallrik noe sted, men svømmer i stim ved overflaten i stille og rolige elver. Om vinteren holder den seg på litt dypere vann. Store eksemplarer tar en del fisk, men stammen eter også innsektslarver, krepsdyr, muslinger, snegler og vannplanter. Gytinen foregår på forsommeren, helst i rennende vann. Der gyter hunnen over 100 000 egg som kleber seg til vannplanter o.l., og etter en uke klekkes eggene. Stammen har lett for å bite på kroken og regnes som en god sportsfisk, men er ubrukelig som matfisk.

stam.jpg