Make your own free website on Tripod.com
Ferskvannsfisker
Lake
Home | "Tinnsjøormen" | Grundling | Bekkeniøye | Brasme | Karpe | Krøkle | Lake | Laks | Laue | Mort | Røye | Sik | Solabbor | Stam | Sørv | Suter | Ørekyt | Ørret | Ål | Vederbuk | Lagesild | Hvitfinnet steinulke | Steinsmett | Stingsild | GJESTEBOK | Dvergmalle | Flire | Gjedde | Gullbust | Gjørs | Harr | Hork | Karuss | Asp | Abbor

(Lota lota)

Lake er den eneste torskefisken som lever i ferskvann. Den finnes i elver i nordlige deler av Europa, Asia og Nord-Amerika. I Norge er den mest vanlig i de sørøstlige delene i landet og Finnmark, og den finnes enkelte deler i Trøndelag, Nordland og Troms. Den trives i elver og dype innsjøer med kaldt vann. Ungfisken lever hovedsaklig på grunt vann, mens den større fisken søker ut på dypere vann, og lever der enkeltvis. I Mjøsa er den tatt helt ned til 150 m dyp. Lakens nærmeste slektning i saltvann er langen, eller kanskje heller tangbrosmene, hvis man skal dømme etter føletrådene på hodet. Lake er en langstrakt fisk med som regel mørkebrun rygg med gul marmorering, mens undersiden er hvit. Noen ganger fanges individer som er nesten ensfarget mørkegrå eller gule. De små skjellene ligger dypt inne i huden. Hodet er flatt og paddeaktig, og hele fisken virker slimet. I Trøndelag regnes den som ufisk, men i virkeligheten har laken et fast, hvitt og velsmakende kjøtt. Den bør flås før den tilberedes. Lever fra lake skal være en delikatesse. I Sørøst-Norge drives det flere steder lakefangst, bl.a en egen finsk rusetype, men den mekeligste metoden er "klubbing" eller "døyving" av lake. Fisket foregår på inntil 12-15 cm tykk is. Laken har gjerne for vane å gå tett oppunder isen, og slår man på isen med en klubbe like over hodet på den, svimer den av. Da gjelder det å bore et hull i isen og kjekse fisken på land før den kommer til seg selv igjen. Det er gjerne små fisker som blir fanget på denne måten. De største lakene kan bli over 1 m og veie opptil 16 kg. Mesteparten av fiskene som blir fanget hos oss er på under 1,5 kg. Laken er den eneste av våre ferskvannsfisker som gyter på vinteren. Gytingen foregår i Januar-Mars på leirete og steinete bunn på noen få meters dyp. Hunnen kan legge ca. 1 million egg (avhenger av størrelsen) på bunnen, og disse klekkes etter noen få måneder. Laken blir kjønnsmoden etter 3 år og skal opnå en alder på 10 år. Laken er en temmelig sky fisk. Sent på høsten kan den gå inn på grunt vann i mørke netter, men er klar til å forsvinne ved den minste forstyrrelse. Små laker lever hovedsaklig av smådyr, f.eks. insektlarver og krepsdyr. Med alderen blir den en rovfisk som for det meste spiser fisk, men den kan også ta frosk.

lake.jpg